Máy bơm TECO: G35-100 (5HP 4P 4″)

  • Model: G35-100
  • Công suất: 5hp (3.7kW)
  • Số cực từ: 4p (1450 rpm)
  • Điện áp: 380V
  • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc FC200
  • Ống kết nối: 4″X4″ (phi 114×114)
  • Lưu lượng: 69.2 – 86.5 – 103.8 m³/h
  • Đẩy cao:      10.5  – 9.5  – 8 m
  • Trọng lượng: 108 kg