Máy bơm TECO : G340-100 (40hp 2P 380V)

  • Model: G340-100
  • Công suất: 40hp (30kW)
  • Số cực từ: 2p (2900 rpm)
  • Điện áp: 380V
  • Vật liệu đầu bơm: Gang đúc FC200
  • Ống kết nối: 4″X4″ (phi 114×114)
  • Lưu lượng: 74.8 – 93.5 – 112.2 m³/h
  • Đẩy cao:      74  – 70  – 64  m
  • Trọng lượng: 281 kg