Máy bơm TECO : G31-40 (1hp 2P 380V)

  • Model: G31-40 
  • Công suất: 1hp (0.75kW)
  • Số cực từ: 2p (2900 rpm)
  • Điện áp: 380V
  • Vật liệu đầu bơm: Gang FC200
  • Ống kết nối: 1.5″X1.5″ (phi 49×49)
  • Lưu lượng: 7.2 – 9.0 – 10.8 m³/h
  • Đẩy cao:     13  – 11.5  – 10.5   m
  • Trọng lượng: 30 kg