Mô tơ giảm tốc chân đế TECO: GRFT

Giảm tốc chân đế TECO: GRFT
Điện Áp : 220/380V – 380/660V
Tần Số : 50 HZ
Cấp Độ Bảo Vệ :IP 55
Phương Thức Lắp Đặt : B3
Công Suất : ½ HP Đến 75HP
Tỷ Số Truyền : 1/5 Đến 1/30
Công Suất : ½ HP Đến 20HP
Tỷ Số Truyền : 1/5 Đến 1/120
Trục Ra : Loại Trục dương