Máy Bơm Lưu Lượng Lớn Dùng Cho Trạm Bơm

Máy Bơm Lưu Lượng Lớn Dùng Cho Trạm Bơm
 

Đặc điểm

Q = 180 -> 3600 m3/h

H = 1-> 14 m

 


 


Đặc điểm
+ Cấp thoát nước

+ Chống ngập lụt

+ Xây dựng

+ Thủy lợi

+ Tưới nước

+ Nông nghiệp

+ Trạm bơm

Xem sản phẩm chi tiết
 

http://www.youtube.com/watch?v=7vjBS_bAuMM
Sản phẩm khác:
MÁY BƠM TECO ĐẦU LIỀN 2P
MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH 4P 132kw
MÁY BƠM NƯỚC TECO ĐẦU RỜI
MÁY BƠM CHỐNG NGẬP LŨ LỤT-THỦY LỢI
Máy Bơm Đâu Liền 4P
MÁY BƠM DIESEL HYUNDAI 60HP