Máy Bơm Teco Đầu Rời 132kw

Máy Bơm Teco Đầu Rời 132kw

Đặc điểm

Q = 1000 -> 1200 m3/h 

H = 25 -> 30 m

Ứng dụng

Trạm bơm, thủy lợi

Nuôi trồng, bơm nước ao hồ, sông suối

Cấp thoát nước

Chống úng, chống ngập lụt

Tưới nước

Nông nghiệp

Công nghiệp, nồi hơi,hệ thống yêu cầu áp lực nước cao, hệ thống điều áp-tạo áp cao,hệ thống giặt tẩy rửa.Sản phẩm khác:
MÁY BƠM TECO ĐẦU LIỀN 2P
MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH 4P 132kw
MÁY BƠM NƯỚC TECO ĐẦU RỜI
MÁY BƠM CHỐNG NGẬP LŨ LỤT-THỦY LỢI
Máy Bơm Đâu Liền 4P
MÁY BƠM DIESEL HYUNDAI 60HP