Bơm Nước Chiller

Bơm Nước Chiller

Đặc điểm

Q = 60-> 1000 m3/h

H = 5 -> 160 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước

Xây dựng

Nhà cao tầng

Tưới nước

Nông nghiệp, trồng trọt, trạm bơm

Công nghiệp ( hệ thống giải nhiệt,bột giấy...)Sản phẩm khác:
MÁY BƠM TECO ĐẦU LIỀN 2P
MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH 4P 132kw
MÁY BƠM NƯỚC TECO ĐẦU RỜI
MÁY BƠM CHỐNG NGẬP LŨ LỤT-THỦY LỢI
Máy Bơm Đâu Liền 4P
MÁY BƠM DIESEL HYUNDAI 60HP