Máy Bơm Thủy Lợi, Trạm Bơm

Máy Bơm Thủy Lợi, Trạm Bơm

Đặc điểm

Q = 500 -> 2000m3/h

H = 10-> 60 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước

Trạm bơm, Tưới tiêu.

Xây dựng

Nhà máy sắt thép, khai thác mỏ.

Tưới nước

Nông nghiệp

Công nghiệp ( hệ thống giải nhiệt,bột giấy...)

Xem sản phẩm:

http://www.youtube.com/watch?v=7vjBS_bAuMM

 Sản phẩm khác:
MÁY BƠM TECO ĐẦU LIỀN 2P
MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH 4P 132kw
MÁY BƠM NƯỚC TECO ĐẦU RỜI
MÁY BƠM CHỐNG NGẬP LŨ LỤT-THỦY LỢI
Máy Bơm Đâu Liền 4P
MÁY BƠM DIESEL HYUNDAI 60HP