Máy Bơm Đa Cấp Cột Áp Cao

Máy Bơm Đa Cấp Cột Áp Cao

Đặc điểm

Q = 3.6 -> 300 m3/h ( 0.06 -> 5 m3/min )

H = 37 -> 390 m

Ứng dụng

Phòng cháy chữa cháy

Xây dựng

Cấp thoát nước

Nhà cao tầng

Tưới nước

Nông nghiệp

Công nghiệp, nồi hơi,hệ thống yêu cầu áp lực nước cao, hệ thống điều áp-tạo áp cao,hệ thống giặt tẩy rửa

Chống ngập lụt

Xem sản phẩm bằng Video

http://www.youtube.com/watch?v=7vjBS_bAuMM

 Sản phẩm khác:
MÁY BƠM TECO ĐẦU LIỀN 2P
MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH 4P 132kw
MÁY BƠM NƯỚC TECO ĐẦU RỜI
MÁY BƠM CHỐNG NGẬP LŨ LỤT-THỦY LỢI
Máy Bơm Đâu Liền 4P
MÁY BƠM DIESEL HYUNDAI 60HP